Missie

De vakgroep klinische chemie en het laboratorium kenmerken zich door de volgende kernwaarden: 

  • Dienstverlenend, bewust van het willen bieden van toegevoegde waarde in alle facetten waarin het vakgebied voor de gebruiker tot zijn recht komt; 
  • Maatschappelijk betrokken, bewust van het feit dat er technologisch veel mogelijk is maar tegelijkertijd bewust van de maatschappelijke opvatting of alles wat technisch mogelijk is, ook wenselijk is. Het kompas van handelen is ingebed in een algemeen maatschappelijke oriëntatie; 
  • Betrouwbaar, voorspelbaar in communicatie en gedrag. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Men kan van ons op aan; 
  • Goed werkgeverschap, waarin wederzijdse verantwoordelijkheid wordt getoond in de creatie en het behoud van een veilige en plezierige werkomgeving. 


Visie

Accureon streeft naar continuering en ontwikkeling op het gebied van:

  •  Leveren van hoogwaardige en doelmatige ondersteuning
  •  Modernisering, uniformering en verbeteren van efficiëntie
  •  Bijdrage leveren aan een betere en doelmatige gezondheidszorg
  •  Uitwerken en verzilveren van toekomstige ontwikkelingen
  •  Samenwerken en in verbinding (staan) met patiënten en zorgverleners

Onze laboratorium locaties
altijd dichtbij

Accureon heeft naast haar drie basislocaties ook nog een aantal nevenlocaties

Footer Afbeelding
Footer Logo

Postadres

Postbus 999, 4700 AZ, Roosendaal

Telefoonnummer

088-706 8230

Openingstijden

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u ons altijd een bericht sturen.

Stuur ons een bericht