Artsen en zorgverleners

Onderstaand treft u informatie over trombosezorg voor professionals. Indien u als patiënt informatie wilt over de trombosezorg van Accureon, kunt u hier klikken. 

Aanmelden van patiënten 

U kunt een patiënt aanmelden voor de Trombosedienst via Zorgdomein of door het (her)aanmeldformulier trombosedienst uit te printen en te mailen naar trombosezorg.accureon@bravis.nl of te faxen naar 088 70 68 424. 


Afmelden van patiënten

U kunt een patiënt afmelden bij de Trombosedienst via Zorgdomein of door het afmeldformulier trombosedienst  uit te printen en te mailen naar trombosezorg.accureon@bravis.nl of te faxen naar 088 70 68 424.


Tandheelkundige ingrepen

De klinische praktijkrichtlijn (KPR) behandelt het aanbevolen beleid bij bloedige ingrepen in de eerste-, tweede- en derdelijns mondzorg bij patiënten die antitrombotica gebruiken. In deze richtlijn wordt de verzamelnaam antitrombotica gebruikt. Dit zijn zowel anticoagulantia (antistollingsmiddelen: VKA, DOAC, LMWH) als trombocytenaggregatieremmers. 


Medicijn interactie

https://www.fnt.nl/kwaliteit/VKA-interacties


Oorzaak van instabiliteit

  • therapieontrouw
  • intercurrente ziekten
  • interacterende geneesmiddelen
  • Alcoholmisbruik
  • langwerkende of kortwerkende VKA’s kortwerkende:
  • innemen dagelijks op hetzelfde tijdstip
  • overzetten op langwerkend middel bij instabiliteit
  • polymorfismen VKORC1 en CYP2C9
  • overige:

• verwisseling met andere geneesmiddelen 
• verwisseling VKA’s 
• intoxicatie met superwarfarine


Leidraad FNT (kunst van het doseren)

De Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) heeft in 2009 besloten een landelijke richtlijn voor het doseren van vitamine-K antagonisten op te stellen om meer uniformiteit van de orale antistollingsbehandeling te bewerkstelligen. De nieuwe CBO-consensus van 2009 vormde hiertoe mede aanleiding.
Dit heeft geresulteerd in het boekwerk 'De Kunst van het doseren', een uitgave die in mei 2010 door de FNT is uitgegeven onder ISBN: 978-90-805082-3-1.

Organisatie Accureon trombosezorg

Accureon B.V. is ontstaan uit een samenvoeging van de laboratoria van de twee ziekenhuizen, Bravis ziekenhuis Roosendaal/ Bergen op Zoom en Zorgsaam Terneuzen. Trombosediest ADRZ Middelburg heeft zich ook bij de organisatie aangesloten.

Het frontoffice is gevestigd op locatie Roosendaal in het bijgebouw flat 1, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal.
Backoffices zijn gevestigd binnen het laboratoria van Ziekenhuis Zorgsaam, Wielingenlaan 2, 4535 PA Terneuzen en Medisch Centrum Kalverstraat, Kalverstraat 1, 4331 LZ Middelburg.

De behandeling van de antistollingsmiddelen wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts, maar daarna volledig gedelegeerd aan de trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de bloedafnamedienst van beide laboratoria en externe partner Diagnovum.
 

Medisch leider  drs. A.H Bletterman, arts trombosedienst
Hoofd KCHLT   dr. R.H.Triepels
Manager KCHLT   C. Rombouts  
Teamleidinggevenden  L. Boenders
Vakspecialisten  A. Siemons en P. Deij
Telefoonnummer       088-706 8380
Fax           088-706 8424
Spoedgevallen na  17.00u  088-706 8380
Zelfmeetcentrum 088-706 8380, dagelijks te bereiken tussen 10.00u en 11.30u,        
Email     trombosezorg.accureon@bravis.nl

 
Trombosediensten Nederland

Accureon trombosezorg valt onder de koepelorganisatie van de Nederlandse trombosediensten  Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De FNT heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van de antistollingsbehandeling met cumarinederivaten in Nederland.

De FNT is gelieerd aan de Trombosestichting Nederland (TSN) die als doel heeft medisch wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trombose te stimuleren en te financieren.

Adres:
Rijnsburgerweg 10
2333 AA Leiden

Telefoonnummer: (071) 56 17 717
E-mail: fnt@fnt.nl

Kwaliteit

Het laboratorium en de trombosedienst voeren een actief kwaliteitsbeleid. Zij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat van ISO:1589 van Raad voor Accreditatie en de FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten).

Onze laboratorium locaties
altijd dichtbij

Accureon heeft naast haar drie basislocaties ook nog een aantal nevenlocaties

Footer Afbeelding
Footer Logo

Postadres

Postbus 999, 4700 AZ, Roosendaal

Telefoonnummer

088-706 8230

Openingstijden

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u ons altijd een bericht sturen.

Stuur ons een bericht