Trombosezorg

Bij Accureon Trombosezorg kunt u terecht als u antistollingsmedicijnen gebruikt om stolselvorming (trombose) in het bloed te voorkomen. Daarvoor moet u regelmatig uw bloed laten controleren. De medewerkers van de trombosezorg controleren en begeleiden poliklinische patiënten die bloedverdunners gebruiken. Tevens verzorgen zij de instelling van de hoeveelheid medicatie.

De trombosezorg draagt zorg voor:

 • de bloedafname,
 • het verkrijgen van de benodigde medische informatie,
 • de bepaling van de INR, het vaststellen van de dosering van de antistollingsmiddelen,
 • de controletermijn,
 • het zo nodig aanpassen van de antistollingsbehandeling voor onderzoeken en ingrepen,
 • beleid bepalen en/of begeleiden behandeling van laag moleculair gewicht heparine (LMWH) in de beginfase als overgang naar behandeling met VKA en in geval van bloedingen.

Accureon Trombosezorg is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). De trombosezorg is geaccrediteerd volgens het kwaliteitssysteem van de FNT.

Locaties Trombosezorg:
Accureon Trombosezorg is te vinden op 2 locaties: 

Trombosezorg Middelburg  Trombosezorg Roosendaaal
Medisch Centrum Kalverstraat 
route C19
Bravis ziekenhuis, flat 1
Kalverstraat 1
4331 LZ  MIDDELBURG
Boerhaavelaan 25
4708 AE  ROOSENDAAL

Werkwijze trombosezorg

Bij de eerste controle informeert de medewerker trombosezorg de patiënt over de voorgeschreven antistollingsbehandeling. Bij iedere controle wordt bloed afgenomen voor de INR bepaling en wordt een korte vragenlijst afgenomen over overige medicatie, opnames, ingrepen en bloedingcomplicaties.
De dosering van de antistollingsmedicatie wordt vastgesteld door de doserend artsen van de trombosezorg. Tevens wordt een volgende controledatum vastgesteld waarna deze cyclus zich herhaalt.


Uitwisselen van  informatie

Voor het waarborgen van een goede antistollingsbehandeling is informatie-uitwisseling zeer belangrijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat de trombosezorg beschikt over gegevens van medicatiegebruik, aandoeningen en ziektes, geplande opnames en ingrepen van de door haar behandelde patiënten.
Andere zorgverleners zoals de huisarts, specialist en apotheek moeten ook kunnen beschikken over relevante informatie vanuit de trombosezorg. Hiervoor is het noodzakelijk dat er regelmatig medische informatie wordt uitgewisseld tussen bij de behandeling betrokken zorgverleners.

Bij inschrijving wordt er aan patiënt toestemming gevraagd voor de uitwisseling van gegevens. De patiënt kan hiertegen bezwaar maken. Hij dient dan wel te beseffen dat dit de behandeling nadelig kan beïnvloeden.

Mantelzorger

Bent u mantelzorger? Graag ontvangen wij dan een ondertekend toestemmingsformulier van de desbetreffende patiënt. Wij stellen u ook in de gelegenheid om gebruik te maken van Tropaz. Voor de registratie gaat u ook naar het onderdeel Tropaz. Het toestemmingsformulier kunt u uitprinten zodat de patiënt dit kan ondertekenen en terugsturen.  
U kunt het toestemmingsformulier ook hier downloaden: toestemmingsformulier.

Wat is trombose?

Dagelijks krijgen ruim honderd mensen in Nederland trombose. Trombose is de afsluiting van een bloedvat door een bloedprop, ook wel een trombus genoemd. Ons lichaam heeft een bloedstollingsysteem dat groot bloedverlies bij verwondingen moet voorkomen. Dit systeem kan ook in werking treden wanneer er geen verwonding of bloeding is. Er vindt dan ten onrechte een stolling plaats, waardoor er een bloedprop in het bloedvat komt. 
 

Ontstaan trombose 

Trombose is een complexe aandoening waarbij het bloedstollingssysteem niet goed werkt. De aandoening kan ontstaan door een combinatie van verschillende factoren. Zo kunnen de bloedvaten beschadigd zijn door ongelukken of operaties. Ook kan er sprake zijn van een onregelmatige bloedstroom of veranderende samenstelling van het bloed. Daarnaast zijn mogelijke risicofactoren langdurig zitten of liggen, gebruik van bepaalde geneesmiddelen en ouderdom.
 

Trombose, longembolie en hersenembolie

Trombose kan door het hele lichaam optreden, maar komt veelal voor in de bloedvaten in de armen en benen. Wanner de bloedprop geheel of gedeeltelijk losraakt, kan deze verderop in een ader of slagader vastlopen en de doorstroming van het bloed belemmeren. Dan is er sprake van een embolie. Raakt uw ader verstopt, dan heet dit een veneuze trombose. Een veneuze trombose kan onder andere leiden tot een longembolie. Wanneer een slagader verstopt raakt, dan heet dat arteriële trombose. Dit kan een herseninfarct (hersenembolie) of hartinfarct veroorzaken.
 


 
Trombose behandelen

Voor de behandeling van trombose is het van belang dat de aandoening snel wordt vastgesteld. Uw arts kan de diagnose stellen met een bloedtest of vervolgonderzoek. Vervolgens wordt een behandeling gestart, bijvoorbeeld met medicatie als bloedverdunners en antistollingsmiddelen. Als u antistollingsmiddelen slikt, moet uw bloed regelmatig gecontroleerd worden op INR-waarde (bloedstollingswaarde). Hier kan Accureon Trombosezorg u bij helpen. Daarnaast kunt u therapeutische elastische kousen aangemeten krijgen en kunt u uw vaten zelf gezond houden door bepaalde leefregels toe te passen, zoals voldoende bewegen, gezond eten en niet roken.
 

Meer informatie over trombose

Op de website van de Trombosestichting vindt u meer informatie over de oorzaken, symptomen en behandeling van trombose. De Trombosestichting is een landelijke stichting die aandacht vraagt voor de aandoening, onder andere tijdens de Wereld Trombose Dag in oktober. 

Behandeling trombose

Ons lichaam heeft een bloedstollingsysteem dat groot bloedverlies bij verwondingen moet voorkomen. Dit systeem kan ook in werking treden wanneer er geen verwonding of bloeding is. Er vindt dan ten onrechte een stolling plaats, waardoor er een bloedprop in het bloedvat komt. Dit wordt trombose genoemd. Iedere dag krijgen ruim honderd Nederlanders trombose. Wanneer een stukje van de bloedprop losraakt, kan deze verderop in de ader of slagader vastlopen en de doorstroming van het bloed belemmeren. In dit geval is er sprake van een embolie, zoals bijvoorbeeld een longembolie of hersenembolie.
 

Oorzaken trombose

Trombose is een complexe aandoening waarbij het bloedstollingssysteem niet goed werkt. Diverse factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van trombose. Zo kunnen de bloedvaten beschadigd zijn door ongelukken of operaties, waardoor de binnenkant van het bloedvat niet meer glad is. Ook kan er sprake zijn van een onregelmatige bloedstroom of andere samenstelling van het bloed. Daarnaast zijn mogelijke risicofactoren langdurig zitten of liggen, gebruik van bepaalde geneesmiddelen en ouderdom.
 

Symptomen trombose

Voor de behandeling van trombose is het van belang dat de aandoening snel wordt vastgesteld. Bekijk de video van de Trombosestichting, waarin wordt uitgelegd hoe u trombose kunt herkennen. De symptomen zijn afhankelijk van de plek in het lichaam waar de trombose optreedt. Op de website van de Trombosestichting vindt u meer informatie en de meest voorkomende symptomen per lichaamsdeel. Vermoedt u trombose, neem dan altijd contact op met uw huisarts of bel 112. 
 


Bron: Trombosestichting
 

Behandeling trombose

De arts van het ziekenhuis kan de diagnose trombose stellen met een bloedtest of met vervolgonderzoeken. Is de diagnose gesteld, dan zal de arts de behandeling starten. Zo kunt u bijvoorbeeld bloedverdunners of antistollingsmiddelen voorgeschreven krijgen. Gebruikt u antistollingsmiddelen, dan moet u regelmatig de INR-waarde (bloedstollingswaarde) in uw bloed laten controleren. Dit kan bij Accureon Trombosezorg. U heeft ook de mogelijkheid om zelf uw INR-waarden te meten door middel van een vingerprik. De behandelend arts kan u ook therapeutische elastische kousen aanmeten zodat het opgehoopte vocht in uw arm of been wordt afgevoerd. Daarnaast is het verstandig om te werken aan een gezonde leefstijl door voldoende te bewegen, gezond te eten en te stoppen met roken. 


Meer weten over trombose

Wilt u meer informatie over trombose, bekijk dan de website van de landelijke Trombosestichting

Informatie voor de trombosezorg patiënt

Prikposten Trombosezorg

Accureon Trombosezorg werkt nauw samen met Diagnovum. Deze organisatie voert voor Accureon Trombosezorg de bloedafname uit. Op de website van Diagnovum vindt u een actueel overzicht van de locaties waar u bloed kunt laten prikken. 
 

​Thuis prikken

Controle aan huis vindt in principe alleen plaats op medische indicatie. Het is mogelijk dat een medewerker trombosezorg vraagt om een verwijzing van uw huisarts.

Vakantieadviezen

Als u met vakantie gaat, is het verstandig dit tijdig aan de medewerker trombosezorg door te geven. Er wordt zo mogelijk rekening gehouden met de dosering en oproep datum van INR bepaling. Ook verzorgen wij een zogenaamde vakantiebrief die u ontvangt per post  waarop belangrijke informatie staat (in de taal van het land waar u naar toe gaat).
Deze kunt u gebruiken indien u op uw vakantieadres gecontroleerd moet worden, en natuurlijk kan u bij medisch noodzakelijke hulp deze brief overhandigen.

Vakantie in Nederland
Bent u in Nederland met vakantie en moet u tijdens uw vakantie voor controle naar een prikpost in uw vakantieregio? U kan in principe op alle priklocaties in Nederland  terecht. De betreffende instelling zal uw bloed afnemen en kan de INR waarde naar Accureon Trombosezorg faxen via 088-706 8424. U kunt natuurlijk ook zelf uw INR waarde telefonisch (088-706 8380) of per email doorgeven (trombosezorg.accureon@bravis.nl).

Buitenlandse controle adressen
In het buitenland bestaat er net als in Nederland geen systeem van trombosezorg, daarom is het verstandig om u voor te bereiden op uw reis.

U kunt veelal in de meeste ziekenhuizen bloed te laten prikken en een INR laten bepalen. Het is belangrijk om vooraf met de trombosezorg afspraken te maken hoe u de uitslag met ons communiceert zodat wij u de dosering kunnen doorgeven.
Houdt u er rekening mee dat u voldoende tabletten mee neemt omdat er mogelijk alleen Warfarine verkrijgbaar is.
De vakantiebrief die wij verstrekken is in een aantal talen beschikbaar is, zodat artsen in het buitenland voldoende gegevens hebben om bloed bij u af te nemen en u zo nodig ook een doseringsadvies te verstrekken.

Sporten

Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u gewoon sporten. Wij adviseren u blessuregevoelige contactsporten, zoals vechtsporten, hockey en voetbal, te vermijden. U bent immers kwetsbaar voor bloedingen.
Daarnaast raden wij een sport als (diepzee)duiken onder  gebruik van bloedverdunners sterk af. Al op 5 meter diepte ontstaat het risico op oog- en oorbloedingen. Snorkelen aan de oppervlakte en tot een diepte van maximaal 3 meter kan wel.

Zwangerschap

Wanneer u van plan bent om zwanger te worden, geeft u dit dan van te voren door aan de specialist die de antistollingsmedicijnen gestart heeft. In het geval dat u geen contact meer heeft met deze specialist, laat het dan uw huisarts weten.

Wanneer u vaststelt dat u onverwacht al zwanger bent, dan is het van groot belang dit direct door te geven aan uw specialist of huisarts. De antistollingsmedicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn voor de vrucht, vooral in de eerste 3 maanden van de zwangerschap, er zal gekozen worden voor een alternatief.

Tarieven

De tarieven kunnen per zorgverzekeraar verschillen. Voor informatie over de kosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Samenwerking

Accureon Trombosezorg is nauw gelieerd met de specialisten en klinische afdelingen binnen het Bravis ziekenhuis, Zorgsaam Terneuzen en Adrz Goes.
Accureon Trombosezorg is een actief lid van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT) en werkt nauw samen met andere Nederlandse trombosediensten.

Tropaz Digitaal webportaal

Accureon trombosezorg biedt u een digitaal webportaal aan. Hier kunt u, door middel van inloggen in een beveiligde omgeving, o.a.:

 • indien u zelf meet, uw INR waarde invoeren
 • uw doseerkalender inzien
 • wijzigingen doorgeven zoals medicijngebruik, medische ingrepen en eventuele complicaties
 • communiceren d.m.v. berichten verzenden

 

Inloggen 

LET OP: Bij 3x 'combinatie gebruikersnaam/wachtwoord onjuist', wordt uit veiligheid uw account geblokkeerd. U dient een nieuw wachtwoord aan te vragen via "wachtwoord vergeten". Gelieve uzelf NIET opnieuw aan te melden!

 

Aanmelden

Indien u zich wilt aanmelden voor Tropaz, kunt u contact opnemen met Accureon Trombosezorg: trombosezorg.accureon@bravis.nl of via 088-706 8380
LET OP: 
Het is niet mogelijk om meerdere personen aan te melden op uw account.

Zodra Tropaz geactiveerd is, ontvangt u automatisch een e-mail met een link naar Tropaz.

 

E-learning en handleidingen:


Om u zo goed mogelijk te begeleiden in het gebruik van Tropaz en de Tropaz App kunt u gebruik maken van een e-learning: 

Zelfmeten

Bij Accureon Trombosezorg bestaat de mogelijkheid om zelf uw INR te meten. Dit betekent dat u zelf de INR-waarde meet door middel van een vingerprik. Het voordeel van zelfmeten is dat u de Trombosezorg slechts een paar maal per jaar hoeft te bezoeken en niet meer naar de prikpost hoeft te gaan.

U komt in aanmerking voor zelfmeting indien:

 • Er sprake is van een langdurige antistollingsbehandeling, voor onbepaalde tijd.
 • Om aan het zelfmeet-programma deel te kunnen nemen heeft u een computer met internetverbinding nodig. Het is noodzakelijk dat u hier goed mee om kan gaan.
 • De arts Trombosezorg akkoord gaat.

Training

De trombosezorg verzorgt een training voor het zelfmeten van uw INR. Om zelf uw INR te kunnen gaan meten is het verplicht deze training te volgen en met goed resultaat af te sluiten. U ontvangt hiervoor een certificaat. Om aan deze training en aan het zelfmeet-programma deel te kunnen nemen, heeft u een computer nodig waar u goed mee om kunt gaan. U krijgt tijdens de training begeleiding van een doseeradviseur van het zelfmeet-team van de trombosezorg.

 • Tijdens de eerste training krijgt u uitleg over de meetapparatuur en oefent u met het zelf meten van uw INR. U krijgt ook uitleg over het beveiligde webportal Tropaz. U krijgt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in Tropaz.
 • Daarna bent u drie maanden in training. Gedurende de trainingsperiode wordt u geacht de eerste week, ter oefening, dagelijks de INR te bepalen (en enkel over afwijkende uitslagen contact met de trombosezorg op te nemen) en daarna 1 tot 3-wekelijks (wordt bepaald door de doseerarts). De INR uitslagen geeft u digitaal door via Tropaz. De trombosezorg past zo nodig de dosering aan. De dosering van uw antistolling medicijnen kunt u digitaal inzien via Tropaz.
 • Na drie maanden krijgt u een afspraak bij de trombosezorg voor een evaluatie.
 • Heeft u de training met goed resultaat afgerond? Dan mag u voortaan zelf uw INR meten. U komt naar de Trombosezorg voor controle van het meetapparaat (mits anders afgesproken) en uitlevering van de bijbehorende controle strips en –lancetten. 
 • Uw INR waarde en eventuele bijzonderheden dient u steeds in te voeren via het beveiligde webportal Tropaz, waarvoor u een persoonlijke inlogcode ontvangt.
 • U volgt de dosering die de trombosezorg in Tropaz voorschrijft.

Het meetapparaat is eigendom van de trombosezorg, u ontvangt hiervoor een bruikleenovereenkomst. Het apparaat wordt onderhouden door de trombosezorg. Mocht er een probleem of disfunctionaliteit van het apparaat optreden, dan wordt dit door de trombosezorg opgelost (en indien nodig, een nieuw apparaat verstrekt)

Kosten

De kosten voor de training zijn hoger dan het eigen risico van uw ziektekostenverzekering. De jaarlijkse kosten van het zelfmeet-programma zijn hoger dan de reguliere manier van prikken en doseren. Houd er daarom rekening mee dat mogelijk (een deel van ) de kosten ten laste komt van uw eigen risico.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de training “zelfmeten”? Dit kunt u doen door een mail te sturen naar accureon.trombosezorg@bravis.nl 

Voor meer informatie kunt u contact op met de trombosezorg.

 

CoaguChek

Accureon Trombosezorg heeft meetsystemen van Roche. Hieronder vindt u meer informatie over het gebruik van de meter.


Gebruiksaanwijzing Coaguchek XS
Gebruiksaanwijzing CoaguChek INRange

Onze laboratoriumlocaties
altijd dichtbij

Accureon heeft naast haar vier basislocaties ook nog een aantal nevenlocaties

Footer Afbeelding
Footer Logo

Postadres

Postbus 999, 4700 AZ, Roosendaal

Telefoonnummer

088-706 8230

Openingstijden

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u ons altijd een bericht sturen.

Stuur ons een bericht