Het laboratorium verricht onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsmaterialen. Dit gebeurt op verzoek van een medisch specialist, huisarts, verpleeghuisarts, keuringsarts, verloskundige of trombosedienst. Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor de arts om ziekten vast te stellen of uit te sluiten en het verloop van een behandeling te volgen. Voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek beschikt het laboratorium over een groot aantal verschillende technieken. 

Informatie voor de patiënten

Het laboratorium: 

  • verricht onderzoek zeven dagen per week, 24 uur per dag. Buiten kantooruren vindt spoedeisend onderzoek plaats ten behoeve van de patiënten in het ziekenhuis.
  • bewaart bloedproducten en geeft deze uit
  • heeft een diabetes-oproepsysteem
  • verricht bloedafnames en analyses voor apotheek en medische microbiologie
  • kosten voor aanvragen zijn te vinden in de tarievenlijsten van de ziekenhuizen. Voor Bravis ziekenhuis klik hier en voor ZorgSaam ziekenhuis klik hier
  • gaat vertrouwelijk met uw gegevens om

Nader gebruik lichaamsmateriaal

Al het ons toegezonden patiëntenmateriaal kan, na anonimisering, gebruikt worden ten behoeve van onderzoek en kwaliteitscontroles. U kunt hiertegen, zowel mondeling als schriftelijk, bezwaar maken bij het laboratoriumpersoneel of de klinisch chemicus. 

Hieronder treft u de menu's met nog meer informatie voor patiënten. 

 

 Bloedafname

 Trombosedienst

 Folders en informatie

 Veelgestelde vragen

Onze laboratorium locaties
altijd dichtbij

Accureon heeft naast haar drie basislocaties ook nog een aantal nevenlocaties

Footer Afbeelding
Footer Logo

Postadres

Postbus 999, 4700 AZ, Roosendaal

Telefoonnummer

088-706 8230

Openingstijden

Ma-Vr: 08:00 - 17:00

Neem contact
met ons op

Heeft u vragen of suggesties? Dan kunt u ons altijd een bericht sturen.

Stuur ons een bericht